Η διαδικασία για την ψήφο εμπιστοσύνης -Τι προβλέπει ο κανονισμός

0
62

Σύνταγµα και Κανονισµός της Βουλής προβλέπουν συγκεκριµένη διαδικασία που ακολουθείται από τη στιγµή που θα τεθεί θέµα δυσπιστίας ή ψήφου εµπιστοσύνης. ∆εδοµένου ότι η υποβολή πρότασης µοµφής αποτελεί το ισχυρότερο αλλά και το έσχατο µέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, προβλέπεται χρονικός περιορισµός στην άσκησή του προκειµένου να αποφεύγεται κατάχρηση που θα µπορούσε να παρακωλύει το κυβερνητικό έργο. Με αυτό το σκεπτικό, η πρόταση δυσπιστίας µπορεί να υποβληθεί µόνο µετά την πάροδο εξαµήνου από την απόρριψη προηγούµενης τέτοιας πρότασης.

Στα απολύτως πρακτικά, η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από το ένα έκτο τουλάχιστον των βουλευτών και να περιλαµβάνει σαφώς τα θέµατα για τα οποία θα διεξαχθεί η συζήτηση. Η συζήτηση για την πρόταση εµπιστοσύνης ή δυσπιστίας αρχίζει µετά δύο ηµέρες από την υποβολή της σχετικής πρότασης, αν και η κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει αµέσως την έναρξή της. Σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να παραταθεί πέραν του τριηµέρου από τη στιγµή που θα αρχίσει.

Η διαδικασία, σύμφωνα με το ethnos.gr, ολοκληρώνεται µε την ψηφοφορία που πρέπει να διεξαχθεί µετά το πέρας της συζήτησης, εκτός και η κυβέρνηση αποφασίσει να την αναβάλει για ένα 48ωρο. Ως προς τις απαιτούµενες πλειοψηφίες, η εµπιστοσύνη στην κυβέρνηση δεν µπορεί να κατοχυρωθεί µε πλειοψηφία κατώτερη από τα 2/5 του όλου αριθµού των βουλευτών, δηλαδή δεν µπορεί να συγκεντρώσει λιγότερες από 120 θετικές ψήφους (σε διαφορετική περίπτωση µιλάµε για κυβέρνηση ανοχής).

Για να γίνει δεκτή αντίθετα η πρόταση δυσπιστίας, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών, δηλαδή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Σύµφωνα µε το άρθρο 141 του Κανονισµού της Βουλής, η κυβέρνηση µπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης της Βουλής µε γραπτή ή προφορική δήλωση του πρωθυπουργού στη Βουλή. Η πρόταση εγγράφεται σε ειδική ηµερήσια διάταξη και η ψηφοφορία για την ψήφο εµπιστοσύνης είναι ονοµαστική.

Στο άρθρο 142 του Κανονισµού αναφέρεται επίσης ότι «η Βουλή µπορεί µε απόφασή της να αποσύρει την εµπιστοσύνη της από την κυβέρνηση ή από µέλος της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας». Για τη διαδικασία, ο Κανονισµός προβλέπει ότι «η συζήτηση αρχίζει µε την οµιλία δύο βουλευτών από εκείνους που υπογράφουν την πρόταση. H εγγραφή των άλλων οµιλητών γίνεται έως το τέλος της οµιλίας των δύο προτεινόντων».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here